Behandeling: Nazorg

Nazorg wordt door de mondhygiënisten uitgevoerd en bestaat uit reinigen van de pockets (ruimte tussen de tanden en kiezen en het tandvlees) en het bewaken van een optimale mondhygiëne en de parodontale conditie.